• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dobre praktyki w kraju i w regionie

Dobre praktyki w kraju i w regionie

Prezentujemy Państwu bazę dobrych praktyk z kraju i regionu. Znajdować się tu będą publikacje wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce", w których zaprezentowano projekty wyróżnione w trzeciej i czwartej edycji konkursu "Dobre praktyki EFS"  oraz publikacje będące zbiorem najlepszych inicjatyw, zrealizowanych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zostały wyłonione w ramach pierwszej i drugiej edycji konkursu "Ambasador EFS w ramach dobrych praktyk PO KL".

pdf_small Publikacja Ambasador EFS 2010

pdf_small Publikacja Ambasador EFS 2009

pdf_small Album "Dobre praktyki EFS 2010"

pdf_small Album "Dobre praktyki EFS 2009"

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo