• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Baza organizacji pozarządowych

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy

ul. Park 1
19-400 Olecko Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Strona www: http://www.czarniolecko.pl
Telefon: 87-5202048
KRS: 0000104279
Zobacz lokalizację na mapie


Zarząd Klubu:

Józef Wasilewski – Prezes
Przemysław Atkielski - Wiceprezes d/s organizacyjnych i finansowych
Robert Antkiewicz - Wiceprezes d/s sekcji piłki nożnej
Dariusz Karniej – Sekretarz
Andrzej Kamiński – Skarbnik
Andrzej Chrzanowski – członek Zarządu
Paweł Ptaszyński - członek Zarządu

Cele statutowe Klubu i sposoby ich realizacji:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu masowego, rekreacji ruchowej, turystyki i krajoznawstwa;
 • Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju współzawodnictwa sportowego oraz rozwoju różnych dyscyplin sportu kwalifikowanego dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Oświata i wychowanie oraz edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej i obyczajów regionalnych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz rozwijania dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego;
 • Organizacja różnorodnych form wspierania aktywności i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym organizację różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz alternatywnych zajęć i form spędzania wolnego czasu;
 • Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień, wsparcie osób niepełnosprawnych, integracja społeczna środowisk de faworyzowanych i wykluczonych społecznie;
 • Rozwój i wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 • Promocja i organizacja wolontariatu w społeczności lokalnej Olecka i Subregionu EGO oraz wspieranie i inicjowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Olecko powstał w 1957 roku i wychował w zasadzie wszystkie pokolenia olecczan, z których wielu reprezentowało Polskę w różnych reprezentacjach narodowych. Klub otrzymał wiele wyróżnień sportowych od krajowych związków sportowych, m.in. od PZPN, PZLA, PZSzach, PZTS.

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, a w szczególności samorządem lokalnym, innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz poszczególnymi związkami sportowymi. Jego działalność przejawia się m.in. w:

 • rozwijaniu umiejętności członków klubu w różnych dyscyplinach sportu oraz stałym podnoszeniem poziomu sprawności fizycznej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • upowszechniania kultury fizycznej;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współdziałania między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność Klubu prowadzona jest w oparciu o 5 sekcji, jako jednostki organizacyjne stworzone w celu realizacji zadań statutowych. Sekcje sportowe w Klubie Czarni, to:

 1. piłka nożna – 6 drużyn – seniorzy III liga, juniorzy, trampkarze, młodzicy, orlik, żacy);
 2. tenis stołowy;
 3. lekka atletyka;
 4. szachy;
 5. brydż sportowy.

W 2007 roku po raz pierwszy w historii Klub awansował do IV ligi piłki nożnej, a także do II ligi tenisa stołowego. W 2008 roku awansował do III ligi piłki nożnej, a w sezonie 2009/2010 zajął najwyższe miejsce w historii Klubu - III miejsce III liga. Na mecze piłkarskie przychodzi średnio po około 150-200 kibiców. Mecze wpisują się krajobraz Olecka i stają się imprezą cykliczną, jedyną w gminie, która systematycznie przez 6 miesięcy w roku co 2 tygodnie gromadzi tylu ludzi, jednocześnie jednocząc ich we wspólnym dopingowaniu „Czarnych” i wyzwala w nich solidarność lokalną. Żadna inna dyscyplina sportowa nie potrafi przyciągnąć tylu ludzi.

W lutym 2010 roku MLKS „Czarni” uzyskał status organizacji pożytku publicznego i tym samym znalazł się w wykazie OPP.

Wychowujemy przez szlachetną sportową rywalizację pokolenia Olecczan od 60 lat.
Dodano: 2010-10-16 17:43:27    Odsłon: 149
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo