• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Baza organizacji pozarządowych

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Podaruj Radość”

Poprzeczna 2
19-420 Kowale Oleckie Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 399 250 114
KRS: 0000391621
Zobacz lokalizację na mapie


Skład Zarządu:

Kamil Zbyszek Pojawa – Prezes

Kazimierz Pojawa – Wiceprezes

Głównym celem Fundacji jest niesienie pomocy dla dzieci odrzuconych i osieroconych jak i również rodzinom zastępczym poprzez:

  • utrzymanie i rozwój rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa;
  • organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami;
  • organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych;
  • tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków;
  • pomoc w leczeniu chorób powstałych na wskutek patologii rodzinnej;
  • organizacja i pokrycie kosztów z wypoczynkiem dla dzieci odrzuconych i osieroconych z rodzin zastępczych;
  • przeciwdziałanie, propagowanie oraz organizacja szkoleń mających na celu zmniejszanie patologii.

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Podaruj Radość” została zarejestrowana 25 sierpnia 2011 roku. Powstała z inicjatywy rodzin zastępczych, które widzą potrzebę rozwijania różnych form rodzicielstwa zastępczego i niesienia pomocy dzieciom osieroconym i odrzuconym. Dzieciom tym należy wskazać odpowiednie wzorce, nauczyć akceptacji samego siebie i otoczenia. Rodziny zastępcze czują się odpowiedzialne za wychowanie i ukształtowanie swych podopiecznych, ponieważ zależy im na zminimalizowaniu patologii społecznej. Choroby powstałe na skutek przeżyć tych dzieci, powodują ich złe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia dziecka, jest pozostanie i dorastanie w rodzinie biologicznej. W sytuacjach, w których dziecko pozbawiane całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej nie może zostać zaadoptowane przez osoby spokrewnione, to jedyną szansą na jego prawidłowy rozwój jest naprawdę dobrze przygotowana rodzina zastępcza.

Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, wymaga dużo wsparcia ze strony psychologów i całej rodziny. Trzeba też nauczyć się radzić sobie z różnego rodzaju stresami. Jeśli przyszli rodzice mają odpowiednią motywację i zostaną dobrze przeszkoleni, rodzicielstwo zastępcze staje się najcudowniejszym zawodem, powołaniem i misją, jakie sobie można wyobrazić.

Rodzina zastępcza ma za zadanie zapewnić osamotnionemu dziecku możliwość prawidłowego rozwoju, której nie było mu dane do tej pory doświadczyć. Pokazywać wzorce, uczyć tworzenia więzi oraz pomagać przystosować się do życia w społeczeństwie, czyli wypełniać obowiązki rodzicielskie bez przyjmowania pełni praw.

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Podaruj Radość” widzi potrzebę integrowania środowiska rodziców zastępczych, tworzenia grup wsparcia, pogłębiania wiedzy rodziców zastępczych poprzez organizowanie szkoleń. Członkowie Fundacji chcieliby, aby uczestnikami tych szkoleń byli nie tylko rodzice zastępczy, ale również pracownicy socjalni, nauczyciele oraz urzędnicy. Ich marzeniem jest, aby powstały zespoły do wspólnego realizowania celów Fundacji, ponieważ dzieci, które trafiają do opieki zastępczej są osamotnione, odrzucone oraz bezradnie życiowo. Dlatego też potrzeba specjalistycznego poradnictwa i terapii jest duża.

W związku z powyższym członkowie Fundacji zamierzają organizować szkolenia i konferencje m.in. na temat skutków spożywania alkoholu w czasie ciąży, ponieważ FASD (Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu) jest chorobą bardzo częstą i poważną wśród osieroconych i odrzuconych dzieci. Na naszym terenie niewiele się mówi na ten temat, a dzieci te wymagają szczególnej pomocy, w związku z tym ich opiekunowie muszą mieć dużą wiedzę i umiejętności wychowawcze. Ponadto członkowie Fundacji planują też zorganizować zajęcia z wolontariuszami, którzy pomogą dzieciom opanować zaległości w nauce.

W celu pozyskania środków finansowych na swoją działalność Fundacja „Podaruj radość” pisze i składa wnioski o fundusze zewnętrzne. W tym roku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Rodzina zastępcza - marzeniem dzieci odrzuconych i osieroconych, którego celem jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz przygotowania do pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu prowadzony jest kurs podstawowy dla kandydatów na rodziny zastępcze, organizowane są szkolenia zgodne z programem dla rodzin zawodowych i specjalistycznych oraz warsztaty nt. budowania relacji rodzinnych, zagrożeń, stereotypów i równości płci, prowadzony jest punkt informacyjny nt. rodzicielstwa zastępczego w Olecku oraz grupa wsparcia.

Ponadto działania projektowe przewidują: wsparcie doradcze, rehabilitacyjne, psychologiczne oraz pedagogiczne uczestnikom projektu i funkcjonującym rodzinom zastępczym z terenu powiatu oleckiego; spotkania uczestników projektu z funkcjonującymi rodzinami zastępczymi; warsztaty uzupełniające (upośledzenie FAS, używki, dzieci krzywdzone); kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy projektu odbywać będą również praktyki w rodzinach zastępczych i Domu im. Janusza Korczaka w Olecku oraz brać udział w wyjazdach edukacyjnych do pogotowia opiekuńczego w Pisanicy i rodziny zastępczej w Gołdapi.

Dodano: 2012-12-18 13:50:26    Odsłon: 224
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo