• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Baza organizacji pozarządowych

Jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych

Pl. Wolności 3
19-400 Olecko Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 87 520 23 95
Zobacz lokalizację na mapie


Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem powołanym dla ochrony życia i mienia ludzi przed skutkami klęsk żywiołowych.
Na terenie gminy Olecko istnieje 5 Ochotniczych Straży Pożarnych, które swą działalność prowadzą w oparciu o statuty i są zarejestrowane w sądzie rejestrowym jako stowarzyszenia.
Wszystkie jednostki posiadają nadany NIP, REGON oraz konta bankowe w Banku Spółdzielczym w Olecku.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Lenart jest dwukrotnym zdobywcą 3-go miejsca na mistrzostwach naszego województwa.

Jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu gminy Olecko realizują swe zadania i cele poprzez udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zabezpieczających, prowadzenie szkoleń pożarniczych, a także organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. OSP są również aktywne w dziedzinie pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Borawskich
Zarząd:
Andrzej Grabek - prezes
Daniel Grabek - naczelnik
Edward Sokołowski - z-ca naczelnika
Rafal Arasimowicz - sekretarz
Stanisław Ferenc - skarbnik
(zał. 1946, 38 strażaków)

Założycielami jednostki byli miedzy innymi: Stanisław Przyborowski, Ksawery Kowalewski, Czesław Chrzanowski. Na wyposażeniu jednostki są 2 samochody gaśnicze oraz normatywna ilość sprzętu pożarniczego. Członkowie jednostki są wyszkoleni w zakresie samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
W 2007 roku oddana została do użytku nowa strażnica OSP, w której prowadzona jest działalność kulturalna i sportowa dla miejscowej społeczności. Jednostka wyróżnia się dużą aktywnością w rozwoju kultury fizycznej i sportu – prowadzona jest siłownia dla młodzieży oraz mini stadion.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąskach
Zarząd:
Józef Uździło - prezes
Andrzej Grzęda - naczelnik
Dariusz Pieńkos - z-ca naczelnika
Wiesław Zalewski - sekretarz
Jan Kaszkiel - skarbnik
(zał. 1960,60 strażaków, w t ym 20 w Młodz. Drużynie Pożarniczej)

Założycielami jednostki byli: Feliks Sertl, Bolesław Nowicki, Marian Orciuch. Jednostka jest wyposażona w normatywną ilość sprzętu silnikowego, pożarniczego oraz wyszkolona do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Na bazie własnej działki położonej przy jeziorze w miejscowości Gąski prowadzi działalność
rekreacyjno- sportową dla młodzieży.

Ochotnicza Straż Pożarna w Plewkach
Zarząd:
Józef Sofiński – prezes
Waldemar Gajewski  – naczelnik
Karol Moćkun – z-ca naczelnika
Zenon Skrocki – skarbnik
(zał. 1962,27 strażaków)

Założycielami jednostki byli: Piotr Olszewski, Stanisław Kozłowski, Czesław Rutkowski, Mieczysław Grzymkowski. Jednostka posiada normatywną ilości sprzętu silnikowego i pożarniczego a jej członkowie są wyszkoleni do prowadzenia działań gaśniczych.


Ochotnicza Straż Pożarna w Szczecinkach
Zarząd:
Stanisław Kaszuba – prezes
Stanisław Czerniecki – naczelnik
Grzegorz Czerniecki – skarbnik
Michał Przyborowski  – sekretarz
(zał. 1966,27 strażaków)

Założycielami Jednostki byli Henryk Iwanowski, Czesław Milewski, Czesław Polakowski. Jednostka jest dobrze wyposażona i wyszkolona do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Na bazie świetlicy wiejskiej prowadzona jest działalność kulturalno-rozrywkowa. Członkowie OSP opiekują się również boiskiem wiejskim i
prowadzą działalność sportową.


Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach
Zarząd:
Stanisław Ciechanowicz  - prezes
Mariusz Woźnicki  - naczelnik
Jarosław Domański  - z-ca naczelnika
Marcin Śliżyński  - sekretarz
Stanisław Pacek  - skarbnik
Krzysztof Konopko - gospodarz
Janusz Lubecki - członek
(zał. 2003,55 strażaków, w tym 20 w Młodz. Drużynie Pożarniczej)
www.lenarty.olecko.pl

Założycielami Jednostki byli: Stanisław Ciechanowicz, ks.Czesław Król, Janusz Lubecki. W latach 2005-2006 powstał obiekt wielofunkcyjny – świetlica i remiza OSP, który jest wiejskim centrum aktywności dla wszystkich pokoleń(siłownia, kółko modelarskie). OSP Lenarty jest dla tej wsi społecznym spoiwem, a dla okolicznych
miejscowości wzorem do naśladowania.
W 2008 roku OSP Lenarty zrealizowała projekt Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe, dzięki czemu wyposażona została nowoczesna pracownia komputerowo-multimedialna, która służy młodzieży Lenart.
Wkład własny OSP (pozyskany od sponsorów i własna praca) w wyposażenie budynku wyniósł 400 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Markowskich
Markowskie 14 19-404 Wieliczki KRS: 0000035624
Zarząd:
Wiesław Romotowski – prezes
Jerzy Pogorzelski – wiceprezes
Jerzy Drażba – sekretarz
Longin Drażba – skarbnik
Mariusz Niedziejko – członek

W latach sześćdziesiątych ub. wieku grupa osób –strażaków ochotników wyremontowała stary zdewastowany budynek, który
zaadoptowała na remizę strażacką. (...) W ostatnich latach do straży włączyli się młodzi ludzie - najczęściej synowie założycieli.

Założyciele oraz pierwsi strażacy:
Józef Bielecki (pierwszy prezes), Antoni Drażba (jego późniejszy następca), Aleksander Zeniuk - komendant, Marian Romotowski
-skarbnik. Członkowie: Franciszek Dźwilewski, Stanisław Drażba, Alojzy Homo, Aleksander Sokołowski, Aleksander Kukliński,
Bronisław Jankowski, Leon Mościński, Stanisław Szyłak, Szczepan Jasionowski, Piotr Pogorzelski.
Markowskie to jedna z 21 wsi sołeckich w gminie Wieliczki. Jest wsią typowo rolniczą liczącą 45 gospodarstw rolniczych i 137 mieszkańców. Funkcjonuje tu od lat sześćdziesiątych dwudziestego stulecia ochotnicza straż pożarna założona przez miejscowych ochotników.
Ta grupa osób, strażaków ochotników wyremontowała stary zdewastowany budynek, który zaadoptowała na remizę strażacką. W tym samym czasie ich staraniem wybudowano wieżę do suszenia węży gaśniczych.
Przez cały okres istnienia OSP w Markowskich sukcesywnie podnoszono poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę zbiornika wodnego, ćwiczenia bojowe, udział w zawodach pożarniczych. Organizowano dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej
pokazy sprzętu gaśniczego, ćwiczenia sprawnościowe ze sprzętem strażackim, szkolenia i konkursy na tematy przepisów
przeciwpożarowych..
OSP w Markowskich aktywnie włączyła się w rozwój wsi gdy prezesem Miejscowej straży w 1986 roku został Wiesław Romotowski
pełniący wówczas funkcje sołtysa wsi. Obie funkcje sprawuje do chwili obecnej.
W ostatnich latach do straży włączyli się młodzi ludzie - najczęściej synowie założycieli. Oprócz znacznych zmian w składzie OSP zmienił się również sprzęt gaśniczy, wóz konny zamieniono na samochód, sprzęt gaśniczy wymieniono na bardziej wydajny.
Poważną inicjatywą była adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlice wiejską. W przebudowę zaangażowani byli strażacy i większość mieszkańców wsi Markowskie. Prace remontowe zakończono jesienią.
Dzięki systematycznej pracy i zaangażowaniu członków OSP Markowskie jest jedną z czterech czynnie działających jednostek OSP w gminie Wieliczki.

Dodano: 2010-10-16 17:39:42    Odsłon: 703
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo