• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Baza organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab

Giże 7
19-411 Świętajno
Telefon: 87 521 55 51
KRS: 0000303376
Zobacz lokalizację na mapie


Skład Zarządu:

Ewa Kaszkiel – Prezes

Wiesława Wallat – Wiceprezes

Wiesława Szyłak – Skarbnik

Urszula Rozalia Hendzel – Sekretarz

Jadwiga Konewko – Członek Zarządu

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego terenu swojego działania: miejscowości Giże, gminy Świętajno i Subregionu EGO oraz wspieranie aktywności społecznej mieszkańców, w tym w szczególności:

 • promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, ochrona dziedzictwa kulturalnego;
 • wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych;
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu rekreacji;
 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
 • działania w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształcenie osób dorosłych;
 • podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • współdziałanie z organami samorządu na rzecz tworzenia miejsc kulturotwórczych (kluby, izby muzealne, świetlice wiejskie).

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab powstało w 2005 roku jako grupa nieformalna podczas realizacji projektu „Tworzenie regionalnego produktu kulinarnego”. W 2008 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim wokół aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego, działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, promowania regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza kulinarnego. Terenem działania organizacji są wsie Giże, Dudki i Orzechówko, leżące na terenie gminy Świętajno (powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie). Organizacja skupia około 20 kobiet, które działają w ramach wolontariatu.

Główne działania podejmowane przez Stowarzyszenie to:

 1. Realizacja projektów finansowanych z otrzymanych grantów w ramach konkursów.
 2. Partnerstwo w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”.
 3. Oprawa kulinarna organizowanych imprez okolicznościowych i uroczystości.
 4. Udział w targach i festynach kulinarnych.
 5. Udział w konkursach kulinarnych.
 6. Organizowanie warsztatów i kursów kulinarnych.

 

Stowarzyszenie zrealizowało m.in. takie projekty jak:

„Kolorowe lato z Kołem Giżowskich Bab” – celem projektu było stworzenie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze wsi Giże, Dudki i Orzechówko. W tym celu przeprowadzone zostały działania adresowane do różnych grup mieszkańców, w tym wyjazd studyjny „Tatarskim szlakiem”, warsztaty malarskie, warsztaty malowania na szkle, warsztaty kulinarne, zebranie kulinarnych przepisów regionalnych i wydanie miniksiążki kucharskiej.

„Nasz sposób na integrację” – celem projektu było zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez wspólną edukację w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu zorganizowano m.in.: warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty wypieku sękaczy, pieczenia chleba oraz wyrobu wędlin domowym sposobem, wyjazd studyjny do Muzeum Mazurskiego w Owczarni koło Kętrzyna, konkurs plastyczny „Życie w dawnej wsi”. Ponadto został opracowany i wydany album „Historia naszej wsi” oraz zorganizowano wystawę fotograficzną.

„Mleczna wieś Giże przyjazna naturze” – celem projektu było przekazanie mieszkańcom wsi praktycznej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i promowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy wizerunku wsi przyjaznej naturze. Projekt obejmował: warsztaty z architektury krajobrazu, zagospodarowanie centrum wsi – sadzenie drzew i krzewów ozdobnych, wyjazd studyjny do gospodarstwa ekologicznego, warsztaty przyrodnicze, szkolenie „Recykling w wiejskim gospodarstwie”, warsztaty ekokulinarne, konkurs fotograficzny pod hasłem „Moja wieś jest piękna”, zorganizowanie kuligu integracyjnego, Zorganizowanie wystawy fotograficznej ukazującej walory krajobrazowe naszej wsi.

„Kuchnia dla wszystkich” – celem projektu było ukształtowanie w kobietach ze wsi Giże potrzeby podejmowania wspólnych działań na rzecz podniesienia pozytywnego wizerunku wsi, chętnie odwiedzanej przez turystów korzystających z oferty wsi tematycznej ,,Mlecznej wsi Giże” poprzez przygotowanie pomieszczenia kuchennego do wspólnych działań.

„Tworzenie wizerunku Mlecznej wsi Giże” – celem projektu była poprawa wyglądu i wizerunku Mlecznej wsi Giże oraz stworzenie oferty wsi tematycznej. W ramach projektu odbyły się: warsztaty rzeźbiarsko-stolarskie, których celem było wykonanie różnych elementów dekoracyjnych z drewna; wyjazd studyjny do Wiżajn – wioski tematycznej „Biegun zimna i sera”, warsztaty pamiątkarsko-artystyczne, których celem było wykonanie elementów pamiątkarskich i dekoracyjnych. Ponadto wykonany został mleczny tor sprawnościowy jako jeden z elementów mlecznego szlaku, wspólne umieszczono w przestrzeni wsi elementy dekoracyjne. Zorganizowano także promocyjną wizytę studyjną w Mlecznej wsi Giże oraz konkurs plastyczny na plakat związany z mleczną wsią.

Koło Giżowskich Bab było współorganizatorem cyklicznej imprezy „Święto Mleka”. Podczas festynu odbywają się:

 • konkursy, zabawy i „mleczne” konkurencje;
 • konkurs na najlepszy produkt kulinarny;
 • konkurs picia mleka na czas, ubijania masła, malowania krowy, mleczny tor przeszkód, konkurs plastyczny dla dzieci itp.;
 • występy zespołów folklorystycznych;
 • biesiada wiejska.

Ponadto Stowarzyszenie współorganizuje cykliczną imprezę pn. „Spotkania agroturystyczne”. Jest to trzydniowa impreza, podczas której organizowany jest spływ kajakowy, festyn agroturystyczny oraz biesiada wiejska. Poza tym Koło Giżowskich Bab zajmuje się współorganizowaniem festynów rodzinnych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet itp.

Członkinie Stowarzyszenia często biorą udział w różnych targach i festynach oraz konkursach kulinarnych, a także same organizują kursy i warsztaty kulinarne.

Dodano: 2010-10-22 11:08:14    Odsłon: 83
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo