• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Baza organizacji pozarządowych

Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”

ul. Zamkowa 2
19-400 Olecko
KRS: 0000031762
Zobacz lokalizację na mapie


Zarząd:
Jarosław Wierzbiński – prezes
Małgorzata Danuta Kozłowska – wiceprezes
Beata Najechalska – sekretarz
Grzegorz Paweł Miszczak – skarbnik
Halina Klaus-Grabowska – członek
Katarzyna Małgorzata Kaczor – członek
Katarzyna Jurewicz- Ward – członek

Idea krzewienia historii w budynku owianego legendą Zamku, który powstał w obecnej formie w 1897r, zrodziła potrzebę stworzenia stowarzyszenia działającego na rzecz środowiska lokalnego i młodzieży Z inicjatywy miłośników Zamku i pracowników ZST w Olecku powstało 8 lutego 2007r. Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”. Aktu alnie liczy ono 50 członków.
Część pomieszczeń III kondygnacji w Zamku nie była wykorzystana. Pomieszczenia te zostały użyczone Stowarzyszeniu. Jest to idealne miejsce na stworzenie punktu widokowego i izby pamięci i tradycji. Wobec tego te działania stały się jednym z naszych głównych celów.

Do pozostałych punktów naszej działalności zaliczamy m. in.:
•  współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Olecku i innymi placówkami, instytucjami, organizacjami w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji.
•  wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kształcenia; wychowania; poradnictwa zawodowego; rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego; wyrównywania szans edukacyjnych; aktywizacji społecznej i obywatelskiej.
•  wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych.
•  wspieranie realizacji działań wynikających z dokumentów strategii samorządu terytorialnego
•  wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, tożsamości regionalnej i kultury współczesnej.

Podczas tej krótkiej, półtorarocznej działalności zorganizowaliśmy wiele uroczystości, spotkań i imprez. Możemy do nich zaliczyć:
- inauguracja OSA„ Zamek ” - wystawa„Powrót do przeszłości”,
- otwarcie izby regionalnej (eksponaty związane z historią Ziemi Oleckiej),
- wykład dr. Marka Góryńskiego na temat przeszłości Prus Wschodnich. Realizacja rządowego projektu aktywizacji jednostek
samorządowych.
-  wystawa „Uratować przeszłość przed zapomnieniem” – otwarcie kolejnej części izby regionalnej poświęconej militariom,
wizyta P. kurator Jolanty Grzegorczuk.
- wizyta władz rejonu wileńskiego i Wiłkawiszek na Litwie oraz Drohobycza (Ukraina) – zwiedzanie wystaw w izbie regionalne,
- zaduszkowy Wieczór Wspomnień - spotkanie młodzieży ZST z byłym dyrektorem szkoły Zbigniewem Kisielskim i innymi emerytowanymi nauczycielami,
- „Otwarte drzwi” w OSA„ Zamek ” – zwiedzanie izby regionalnej przez młodzież gimnazjalną powiatu oleckiego,
- II Zamkowe spotkanie z historią „Powrót do przeszłości”- odczyt pracownika IPN Pawła Kalisza„Obława augustowsko-suwalska w
1945r.”, wystawa „UB w walce z podziemiem niepodległościowym”,
- podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Przypisani Północy”,
- wizyta delegacji z Dziecięcej Szkoły Sztuki w Guriewsku z Obwodu Kaliningradzkiego – zwiedzanie izby regionalnej,
- I Olecka Olimpiada Milusińskich – współorganizator imprezy,
- żywa lekcja historii – młodzież i opiekunowie z ZSE w Gorlicach (uczestnicy projektu „Poznajmy naszą kulturę wymiany szkolne”,
– uroczystość związaną z obchodami 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, pod nazwą „Droga do niepodległości – pamięć o bohaterach”.

Ochrona dziedzictwa kulturowego, tożsamości regionalnej i wspierania wszechstronnego rozwoju młodzieży – to nasze zadania na dziś i jutro.
Dodano: 2010-10-16 17:50:20    Odsłon: 91
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo