• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

lot_oleckoFundacja powstała 20.11.2003r. w wyniku realizacji projektu PHARE 2000 – Pakt na Rzecz Zatrudnienia.

Jej założycielami – fundatorami są:
- Powiat Olecki,
- Gmina Olecko,
- Gmina Kowale Oleckie,
- Gmina Świętajno,
- Delphia Yachts  Kot Sp. J.,
- Zakłady Produkcyjno-Usługowe PRAWDA w Olecku,
- Bank Spółdzielczy w Olecku.

Siedzibą Fundacji jest miasto Olecko, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności Powiat Olecki.
Głównym celem działania Fundacji jest kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie:
- Rozwoju przedsiębiorczości,
- Edukacji, kultury, spotu i turystyki,


- Ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia,
- Integracji środowisk lokalnych,
- Tworzenia partnerstw lokalnych.

Organizacja posiada: Radę Fundacji (siedem osób) i Zarząd Fundacji (2 osoby). Jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych.

Zarząd Fundacji:

  • Andrzej Wojczulewicz - Prezes Zarządu Fundacji
  • Marian Prusko - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Rada Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej:
Wacław Olszewski - Przewodniczący Rady Fundacji,
Helena Żukowska Wójt Gminy Kowale Oleckie - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji, 
Jan Łuza - Sekretarz Rady Fundacji,
Janina Trus Wójt Gminy Świętajno - Członek Rady Fundacji
Wojciech Kot - Członek Rady Fundacji
Marcin Marchewka - Członek Rady Fundacji
Stanisław Lucjan Ramotowski - Członek Rady Fundacji

Statut Fundacji do pobrania w pdf

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo