• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O LGD "Lider w EGO"

…O STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIDER W EGO”…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, działającą w jednym z najbardziej charakterystycznych subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującym  trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki.  W granicach obszaru EGO o łącznej powierzchni 2359 km2 i zamieszkałego przez ponad 80 tysięcy osób sąsiaduje ze sobą 10 gmin: Olecko, Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki, Prostki, Stare Juchy, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Kowale Oleckie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” działając na rzecz obszarów wiejskich ma na celu ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych. Organizacja skupia najbardziej aktywnych i zaangażowanych liderów reprezentujących  trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.

  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” :
  1. Jarosław Franczuk - Prezes Zarządu
  2. Celina Górska - Wiceprezes Zarządu
  3. Janusz Hendzel - Skarbnik
  4. Krzysztof Locman - Sekretarz
  5. Marek Chojnowski - Członek Zarządu
  6. Anna Podciborska - Członek Zarządu
  7. Jerzy Machnacz - Członek Zarządu

…O KIERUNKACH DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA…

Subregion EGO poprzez bogactwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze obszaru jest predestynowany do rozwoju turystyki opartej na zrównoważonym wykorzystaniu unikalnych walorów przyrody oraz do popularyzowania i rozwijania produkcji wyrobów lokalnych i tradycyjnych. Jednym z głównych kierunków działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest również aktywizowanie mieszkańców obszaru EGO na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej poprzez rozwój przedsiębiorczości i  wzrost kwalifikacji mieszkańców w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dochodu. Nasze LGD „Lider w EGO” propaguje również upowszechnianie i wymianę informacji oraz doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi objętymi zakresem działań Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Głównym celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru EGO (LSR) opracowanej i wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To dokument wyznaczający i precyzujący kierunki działań Stowarzyszenia, zmierzające do wykreowania obszaru EGO jako miejsca o bogatym i czystym środowisku naturalnym, miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom.  Poprzez zapisane w LSR działania Stowarzyszenie chce aktywizować społeczności lokalne, promować teren EGO jako miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych oraz wspierać inicjatywy służące działaniom szkoleniowym i warsztatowym, podnoszącym poziom jakości życia na obszarze EGO.


BIURO STOWARZYSZENIA LGD LIDER W EGO :
Plac Wolności 2, 19 – 400 Olecko, pok. nr 1
tel. 601 559 195 - Jarosław Franczuk - Prezes Zarządu
tel. 507558765 - Paweł Modrakowski - Dyrektor Biura
www.liderwego.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo