• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Plany Działań Priorytetów Komponentu Regionalnego PO KL Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2012

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyjął Plany Działań Priorytetów komponentu regionalnego PO KL Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na rok 2012.
Na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl (zakładka: Biblioteka dokumentów -> Dokumenty programowe)  znajdują się uchwały Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Planów Działań na rok 2012 wraz z przedmiotowymi dokumentami stanowiącymi ich załączniki.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo