• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje

Plany Działań Priorytetów Komponentu Regionalnego PO KL Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2012

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyjął Plany Działań Priorytetów komponentu regionalnego PO KL Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na rok 2012.
Na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl (zakładka: Biblioteka dokumentów -> Dokumenty programowe)  znajdują się uchwały Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Planów Działań na rok 2012 wraz z przedmiotowymi dokumentami stanowiącymi ich załączniki.

O Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

lot_oleckoFundacja powstała 20.11.2003r. w wyniku realizacji projektu PHARE 2000 – Pakt na Rzecz Zatrudnienia.

Jej założycielami – fundatorami są:
- Powiat Olecki,
- Gmina Olecko,
- Gmina Kowale Oleckie,
- Gmina Świętajno,
- Delphia Yachts  Kot Sp. J.,
- Zakłady Produkcyjno-Usługowe PRAWDA w Olecku,
- Bank Spółdzielczy w Olecku.

Siedzibą Fundacji jest miasto Olecko, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności Powiat Olecki.
Głównym celem działania Fundacji jest kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie:
- Rozwoju przedsiębiorczości,
- Edukacji, kultury, spotu i turystyki,

Więcej…

O LGD "Lider w EGO"

…O STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIDER W EGO”…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, działającą w jednym z najbardziej charakterystycznych subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującym  trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki.  W granicach obszaru EGO o łącznej powierzchni 2359 km2 i zamieszkałego przez ponad 80 tysięcy osób sąsiaduje ze sobą 10 gmin: Olecko, Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki, Prostki, Stare Juchy, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Kowale Oleckie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” działając na rzecz obszarów wiejskich ma na celu ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych. Organizacja skupia najbardziej aktywnych i zaangażowanych liderów reprezentujących  trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.

Więcej…

Niezbędnik informacyjny

Niezbędnik informacyjny

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – www.up.gov.pl/efs
Portal organizacji pozarządowych – www.ngo.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych – www.uzp.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – www.uw.olsztyn.pl
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl
Krajowy Ośrodek Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego – www.koszefs.pl
Fundacja im. S. Batorego – www.batory.org.pl
OŚKa - Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – www.oska.org.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo