• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - II kwartał 2012 r.

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - II kwartał 2012r.

  1. Pozyskiwanie środków na cele statutowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
  2. Pozyskiwanie środków na cele statutowe ze szczególnym uwzględnieniem nowych wytycznych w ramach POKL - warsztaty z obsługą Generatora Wniosków Aplikacyjnych.
  3. Efektywne zarządzanie projektem i zespołem zadaniowym na przykładzie realizacji projektu dofinansowanego z EFS w ramach POKL.
  4. Cykl życia projektu ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w realizacji projektów. Zasady efektywnego wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Budowa zespołu – rola jego uczestników, kształtowanie postaw i praca w grupie, negocjacje.
  6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych – autoprezentacja, wystąpienia publiczne, zajęcia praktyczne i warsztaty.

Harmonogram do pobrania w pdf

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo