• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - I kwartał 2012 r.

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - I kwartał 2012 r.
  1. Pozyskiwanie środków na cele statutowe – konkurs na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2012 roku
  2. PO FIO 2012 r. - szansa na pozyskanie środków na realizacje celów statutowych - warsztaty.
  3. PO FIO 2012 r. - szansa na pozyskanie środków na realizacje celów statutowych - warsztaty.
  4. Pozyskiwanie środków na działalność statutową z funduszy lokalnych - warsztaty.
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL - warsztaty.
  6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - warsztaty z obsługą Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Harmonogram do pobrania w pliku pdf

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo