• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - I kwartał 2011r.

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - I kwartał 2011r.

 1. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - praktyczne aspekty
  • grupa docelowa: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne
  • trener: Joanna Włosek
  • miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
  • termin:
   • 14.01.2011 (13:00 - 19:45),
   • 15.01.2011 (9:00 - 15:45)
  • Zgłoszenie uczestnika w szkoleniu
 2. Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - plany działań instytucji finansujących na 2011 rok
  • grupa docelowa: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne
  • trener: Paweł Marek Modrakowski
  • miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckuej, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
  • termin: 29.01.2011 (9:00 - 15:45)
  • Zgłoszenie uczestnika w szkoleniu
  • Program szkolenia
 3. Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - budowa projektu.
  • grupa docelowa: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne
  • trener: Paweł Marek Modrakowski
  • miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
  • termin: 11.02.2011 (13:00 - 19:45)
  • Zgłoszenie uczestnika w szkoleniu
  • Program szkolenia
 4. Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w organizacjach pozarządowych.
 5. Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - warsztaty.
 6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL - nowe regulacje.

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - do pobrania w pdf

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo