• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Harmonogram szkoleń

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - II kwartał 2011r.

Harmonogram zaplanowanych szkoleń - II kwartał 2011r.

 1. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL - nowe regulacje.
 2. Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - warsztaty.
 3. I Moduł: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych – autoprezentacja, wystąpienia publiczne - zajęcia praktyczne i warsztaty.
  II Moduł: Pozyskiwanie środków na zadania statutowe - warsztaty.
 4. I Moduł: Budowa zespołu - role jego uczestników, kształtowanie postaw i praca w grupie, negocjacje.
  II Moduł: Budowanie partnerstw projektowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju regionu.
 5. Efektywne zarządzanie projektem i zespołem zadaniowym.
 6. Współpraca jednostek administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Harmonogram zaplanowanych szkoleń II kwartał 2011r. - do pobrania w pdf

Poprawiony: 13 Lut 2014

Strona 7 z 8

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo