• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaproszenie do udziału w szkoleniach i doradztwie prowadzonych w ramach projektu „W sieci NGO”

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w szkoleniach i doradztwie prowadzonych w ramach projektu „W sieci NGO”.

W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele NGO z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Warsztaty będą odbywać się w Sztumie, Rzeczenicy, Bartoszycach, Ostródzie lub miejscowości, w której zbierze się grupa 20 osób (z minimum 10 organizacji) w terminie październik 2014 - marzec 2015.

Celem warsztatów jest:

  • Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o dotację, realizacji projektu, współpracy międzynarodowej, tworzenia strategii rozwoju, produktu turystycznego, skutecznej promocji
  • Superwizje realizowanych projektów - wizyty wspierające w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej prowadzonych działań
  • Festyny Organizacji Pozarządowych – lokalne imprezy pozwalające na prezentację społeczności lokalnej prowadzonych działań

Pierwsze warsztaty „PRACA METODĄ PROJEKTU” odbędą się:

  • 09-10 października 2014 roku w Ostródzie
  • 15-16 października 2014 – miejsce do ustalenia z grupą

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.irse.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo