• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”

Uprzejmie informujemy, iż Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach konkursu otrzymają wsparcie projekty organizacji pozarządowych, których celem jest rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskujący przygotują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków mija 10 marca 2014 roku o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.rownacszanse.pl/

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo