• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs na realizację zadania publicznego "Wolontariat polska pomoc 2013"

Uprzejmie informujemy, iż Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Wolontariat polska pomoc 2013”.

Celem zadania będzie: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi: 1.250.000,00 zł.

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Termin i sposób składania wniosków projektowych: do dnia 22 marca 2013 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2013_
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo