• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 19 października 2012 r. można zgłaszać uwagi do projektu „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2013 r.

Projekt „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013” wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie www.powiat.olecko.pl (zakładka: Organizacje pozarządowe) oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Olecku www.spolecko.bip.doc.pl (zakładka: Organizacje pozarządowe -> Aktualności).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo