• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs ofert Wójt Gminy Kowale Oleckie w zakresie: Rozwoju turystyki i Promocji gminy

Uprzejmie informujemy, iż prowadzony jest nabór ofert w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wójt Gminy Kowale Oleckie w zakresie:

  • Rozwoju turystyki – kwota dotacji 5.000,00 zł
  • Promocji gminy – kwota dotacji 5.000,00 zł.

Zadanie „Rozwój turystyki” może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

  1. zorganizowanie imprezy turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej mieszkańców gminy Kowale Oleckie;
  2. działania mające na celu podniesienie promocji turystyki Gminy Kowale Oleckie – odnowienie znaków graficznych na szlakach turystycznych gminy Kowale Oleckie.

Termin realizacji zadania: 22 czerwca – 31 lipca 2012 r.

Zadanie „Promocji gminy” może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

  1. opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne gminy Kowale Oleckie;
  2. organizację wydarzeń promujących gminę Kowale Oleckie i jej mieszkańców szczególnie utalentowanych.

Termin realizacji zadania: 22 czerwca – 31 lipca 2012 r.

Termin składania ofert – 21 czerwca 2012 r., godz. 15.30.

Więcej informacji o konkursie oraz niezbędne załączniki znajdują się w BIP www.bip.gmina.kowale.fr.pl (zakładka: Ogłoszenia -> Komunikaty).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo