• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs ofert Wójta Gminy Wieliczki

Uprzejmie informujemy, iż prowadzony jest nabór ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Wieliczki.

Konkurs dotyczy zadania: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w 2012r. wynosi 7.000,00zł.

Termin i miejsce składania ofert do dnia  24 kwietnia 2012r.

Więcej informacji o konkursie w BIP Urzędu Gminy Wieliczki www.wieliczki.bipgmina.pl (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi -> Konkursy ofert na zadania publiczne).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo