• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2012 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, iż Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2012 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zadania i terminy przewidziane do realizacji:
od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych
od 2 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. - prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych” – koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
od 2 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r.:
  • organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  • organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 21 stycznia 2012 r.
Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie www.bip.msit.gov.pl  (zakładka: Finansowanie zadań --> Sport Osób Niepełnosprawnych -> 2011 rok).
Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo