• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Czcionka domyślna
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nabór wniosków w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach programów na 2012 r. ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok:

 1. Wydarzenia artystyczne
  • Muzyka
  • Teatr i taniec
  • Sztuki wizualne
  • Film
  • Promocja kultury polskiej za granicą
 2. Kolekcje
  • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
  • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 3. Promocja literatury i czytelnictwa
  • Literatura
  • Promocja czytelnictwa
  • Czasopisma
  1. Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
  • Edukacja kulturalna
  • Edukacja artystyczna
  • Obserwatorium kultury
 4. Dziedzictwo kulturowe
  • Ochrona zabytków
  • Wspieranie działań muzealnych
  • Kultura ludowa
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
  • Ochrona zabytków archeologicznych
 5. Rozwój infrastruktury kultury
  • Infrastruktura kultury
  • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
  • Infrastruktura domów kultury
 6. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Terminy składania wniosków:

I nabór - do dnia 30 listopada 2011 roku

II nabór - do dnia 31 marca 2012 roku - nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych "Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów" oraz regulaminach programów i priorytetów, które są dostępne na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl (zakładka: Finanse -> Programy Ministra à Programy MKiDN 2012).

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo