• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaktualizowany harmonogram ogłaszania konkursów w 2011 r. w ramach Priorytetu IX oraz Działania 8.2 PO KL

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www.efs.warmia.mazury.pl zamieszczony został zaktualizowany harmonogram ogłaszania konkursów w 2011 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz Działania 8.2 Transfer Wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaktualizowany harmonogram odnajdą Państwo w zakładce „Konkursy” --> „Haromonogramy”

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo